Hybride productie

We werken volgens het principe van hybride productie. Dit houdt in dat we een deel in Nederland kunnen produceren en een deel in Oost-Europa.

Wat is de kracht van hybride productie door Visietech:

 • Een beproefde werkwijze
  • eerste orders worden vaak in Nederland gemaakt
  • prijsvorming vindt in Nederland plaats voor partners in Oost-Europa
  • uitwisseling van werkvoorbereidingsinformatie
  • uitwisseling productiviteitsverhogende mallen/hulpmiddelen
    
 • Levertijden / kwaliteit naar Nederlandse norm
 • Voorraadhoudend indien gewenst
 • Aantoonbaar kostprijs-verlagend door ‘keten-aanpak’
 • Voor draai- en freeswerk, in kleine en grote aantallen, maar ook steeds vaker voor las- en constructiewerk.
 • De eigen productie die zorgt voor extra mogelijkheden bij calamiteiten