ISO Certified Company

Dit jaar zonder kleerscheuren door de jaarlijkse surveillance audit van Lloyds Register tbv AS9100D & ISO9001:2015.

Visietech Technical Products BV is dit jaar zonder kleerscheuren door de jaarlijkse surveillance audit van Lloyds Register tbv AS9100D & ISO9001:2015.
We zijn trots dat Visietech het afgelopen jaar ondanks COVID-19 het kwaliteitsmanagementsysteem heeft weten te verbeteren.

Waarbij het dit jaar erg lastig is om elkaar te bezoeken, vond de audit plaats via Microsoft Teams. 

 

Visietech Technical Products BV without any problems through the annual surveillance audit of Lloyds Register for AS9100D & ISO9001: 2015.
We are proud that despite COVID-19 Visietech has been able to improve the quality management system in the past year.